По мірі введення до наукового обігу даних з часописів, які зберігаються у колекціях бібліотек різного профілю, українських та зарубіжних архівах, збірки історичних та краєзнавчих музеїв є тим "резервом", вивчення якого знаходиться на початковій стадії.

Вагомості подібній справі додає й той факт, що чимало з газет доби Української революції залишилися в єдиному примірнику, а, отже, можуть надати у розпорядження дослідників унікальні відомості.

Наявність рідкісних екземплярів періодичних видань у музейних фондах обумовлена, насамперед, специфікою їх комплектування, яка, на відміну від поповнення архівних та бібліотечних зібрань, полягає у тому, що головним засобом надходження є передача і закупка у приватних осіб. Відтак, до музеїв потрапляли раніше і можуть потрапити у майбутньому ті видання, які не збиралися централізовано, а, інколи, були просто забуті на горищі або у шафі. Слід зважати й на те, що з ідеологічних міркувань в радянські часи зразки "ворожої пропаганди" скоріше знищували, аніж колекціонували. Якщо ж враховувати те, що газети 1917-1920-х років поширювалися на обмеженій фронтами території і, часто, виходили дуже невеликим накладом, то цінність окремо взятого примірника стає зрозумілою.

Звісно, періодика використовується у музейній роботі не лише з інформативною метою, а й для експонування. Шпальти часописів в експозиції можуть ілюструвати повсякденне життя та давати уявлення про реакцію суспільства на знакові події минулого. Ефективним є і порівняння преси різних протиборчих сторін, що дає змогу звернути увагу відвідувачів на помилковість однозначних оцінок подій того часу.

Найчисельнішу групу періодичних видань доби революції та громадянської війни у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею (ВОКМ) складають місцеві більшовицькі газети та бюлетені. Хронологічно першим з таких видань є офіційний орган Вінницької ради робітничих і солдатських депутатів - "Набат", № 11 (22.02.1918) якого міститься у збірці музею. Центральним повідомленням цього випуску є оголошення про скликання селянського губернського з'їзду "по земельних питаннях".

Газета Подільського губернського комітету "Подольский коммунист" від 29 травня 1919 року сповіщає про бої з петлюрівцями під Вінницею, наводить інформацію про жертви, зокрема, про смерть колишнього голови виконкому Вінницької ради робітничих і солдатських депутатів - Євгена Едельштейна.