Глосарій термінів

Пошук термінів в глосарії (дозволені регулярні вирази)
Термін Визначення
Автентичність
(дав.-гр. αὐθεντικός — справжній) — доказ походження, вірогідність. Автентичний — цілком вірогідний, заснований на першоджерелах.
Перегляди - 495
Синоніми - автентичний,автентичні
Автограф
(від давньо-грецьких слів αὐτός «сам» та γράφω «пишу») Власноручний напис чи підпис. Власний авторський рукописний текст, авторський рукопис.
Перегляди - 379
Синоніми - автографів
Акінак
(з давньо-грецької ἀκινάκης) — короткий меч перських воїнів. Грекомовні автори минулого називали акінаками скіфські короткі мечі.
Перегляди - 579
Амфора
(грец. αμφορευς, αμφιφορευς — посудина, глечик) — давньогрецька глиняна посудина зі звуженим дном, високим і вузьким горлом та двома ручками.
Перегляди - 473
Анклет
прикраса у вигляді браслета, яку жінки носять на щиколотці.
Перегляди - 470
Антропоморфізм
(від грецьких слів ανθρωπος — людина, та μορφή — вигляд, форма) — уподібнення будь-чого до людини або перенесення її фізичних та інтелектуальних властивостей на тварин, рослини, речі та явища навколишнього світу.
Перегляди - 598
Синоніми - Антропоморфний,антропоморфні
Анфілада
(фр. enfilade, від enfiler — нанизувати на нитку) — послідовний ряд архітектурно поєднаних між собою приміщень, кімнат, дворів, зал, що містяться по одній осі та з'єднані дверними отворами. Анфіла́да може міститися також по колу або кривій лінії.
Перегляди - 471
Синоніми - анфіладне