Автор: Потупчик М. В., Потупчик М. Є.

Становлення археологічної науки в Україні в 20-х роках ХХ ст. базувалося на значних досягненнях археологів Російської імперії. Археологія в ХІХ ст. стала досить популярною наукою. Археологічними розкопками захопилися не тільки вчені археологи, а й багато поміщиків дилетантів, що приводило до досить шкідливих наслідків.

Автор: Висоцька К. І.

У травні 2007 року з нагоди Міжнародного Дня музеїв у виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею була створена виставка "Друге життя музейних експонатів", яка презентувала раритети зі збірки Вінницького обласного краєзнавчого музею, яким повернуто друге життя художниками-реставраторами Національного науково-дослідного реставраційного центру України.

Автор: Шилін Ю. О., Шиліна О. П.

На початку 1990-х років в Тростянецькому районі Вінницької області під час сільськогосподарських робіт на території села Струтів, залишеного мешканцями в середині ХІХ століття, на поверхні оранини були зібрані золотоординські монети і речі, які згодом розійшлися по руках та які авторові все ж вдалось побачити та атрибутувати.

Автор: Майданюк Н. І.

Історія досліджень трипільської культури на Вінниччині розпочалась в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. У 1901 році Ю.Й. Сіцінський опублікував карту археологічних пам'яток Поділля, де певна кількість зазначених поселень, зважаючи на віднайдений рухомий матеріал і зіставляючи їх із сучасною картою, належала до періоду Трипілля.

Автор: Мельник Т. І.

Проблема збереження навколишнього природного середовища є однією з найважливіших для нашої держави - України. Потужне антропогенне і техногенне навантаження, екологічно необґрунтована господарська діяльність призвели до деградації грунтового покриву, зменшення видового складу лісів, луків, степів і водно-болотних комплексів, втрати біологічного та ландшафтного різноманіття.

Автор: Соломонова Т. Р.

Загальновизнаною запорукою економічного, соціального, духовного розвитку будь-якої країни є дбайливе ставлення до її історико-культурної спадщини. Необхідною умовою цього є розширення доступу до накопичених упродовж сторіч величезних духовних багатств, втілених у пам'ятках культури, збирати й зберігати які покликані музейні установи. Сучасне трактування культурологічного значення музею як навчально-виховного і рекреаційного закладу ставить нові завдання перед музейними працівниками.

Автор: Ліпська А. В.

З поміж національних громад Поділля у ХІХ ст.: євреїв, поляків, молдован, вірмен, третьою за чисельністю були росіяни-старообрядці. Рятуючись від царського указу 1684 року ("розкольників, які противляться святій церкві... карати смертю") тисячі прихильників протопопа Авакума переселились на Україну, зокрема, в Східне Поділля.

Автор: Мельник П. В.

Колекція стрілецької зброї є гордістю будь-якого музею світу. У фондовій збірці Вінницького обласного краєзнавчого музею зберігається більше 200 одиниць стрілецької зброї, з яких 30 одиниць датовані першою половиною XX сторіччя. У різні роки поповнення музейної колекції відбувалось за рахунок співпраці з військовими частинами, міліцією та шкільними організаціями.

Сторінка 1 із 2