Про нас ласкаво просимо до Вінницького краєзнавчого музею

Вінницький обласний краєзнавчий музей

Вінницький краєзнавчий музей засновано в 1918 р. Нині це відомий науково-методичний та пам'ятко-охоронний центр східного регіону Поділля. Його фонди нараховують біля 100 тисяч одиниць зберігання.

Музей активно співпрацює з художниками, народними майстрами, колекціонерами, з яскравими особистостями, результатом чого стають цікаві експозиційні та інтерактивні проекти.

Експозиція музею складається з 16 залів, що відображають природні умови та історичні події, що відбувалися на території нашого краю.

Музей має три виставкові зали, де проходять різноманітні за характером виставки, які мають на меті більш широко представити історію та мистецтво нашого краю.

У малій і великій виставкових залах постійно діють виставки, приурочені до визначних подій, а також персональні й колективні виставки художників Вінниччини.

Славиться музей нумізматичною та етнографічною збірками, колекцією та мінералів. Музею належить понад 300 зразків зброї – від кам’яного віку до другої світової війни. Колекція палеонтологічних знахідок нараховує 256 одиниць зберігання. Вони виявлені переважно у неогенових і антропогенових відкладах кайнозойської ери.

У музеї експонуються книги, рукописи, плакати, листівки, рідкісні фотографії, особисті речі видатних людей, пов’язані з різними періодами історії краю. При музеї діє бібліотека, заснована у 1920 р. Її довоєнний фонд знищено у 1943 р. Сучасна збірка містить понад 10,5 тис. видань кінця ХVІІІ — поч. ХХІ ст.

Одна з найбільших і найстаріших колекцій – археологічна. Сьогодні вона нараховує 7 тисяч одиниць зберігання. Це знаряддя праці, посуд, прикраси, зброя, культові предмети тощо. Значну частину археологічної збірки складають знахідки із розкопок поселень трипільської культури (IV–III тис. до н. е.). У фондах музею зберігаються також великі колекції знахідок із поселень, городищ і могильників передскіфської та скіфської (VIII–III ст. до н. е.), зарубинецької (II ст. до н. е. – II ст. н. е.), черняхівської (III–IV ст. н. е.) культур.

У музейній збірці є досить значна колекція срібних прикрас княжої доби (X–XIV ст.). Рідкісним експонатом є меч «у півтори руки» XIV ст. Окраса археологічної колекції музею – предмети із розкопок курганного могильника доби бронзи – раннього заліза (XV–Х ст. до н. е.) біля с. Гордіївка Тростянецького району: прикраси із золота, електруму, бронзи, бурштину, бронзові ножі, бронзові та кістяні деталі збруї, глиняний посуд. Унікальна колекція золотих прикрас бронзового та сарматського періоду експонувалась на шести міжнародних виставках.

Музей має два окремих філіали: