Науково-дослідницький відділ давньої історії

Основними напрямками науково-дослідницької роботи відділу є: історія Поділля з литовської доби і до початку ХХ ст.; розвиток козацтва на теренах краю; духовна та матеріальна культура українців Східного Поділля, зокрема звичаї українців у народному календарі, весільні обряди, ремесла та промисли подолян тощо; історія конфесійних культур Поділля, особливості релігійного життя краю, сакральне мистецтво.

За останні роки фондова колекція поповнилася тематичними комплексами: «Вінниця і вінничани на рубежі ХІХ?ХХ ст.», «Шевченкова скарбниця», «Національні меншини Вінниччини в умовах сьогодення», «З історії освіти на Поділлі», «Сакральне мистецтво», «Історичні події мовою філателії» тощо.

Крім того, пріоритетним напрямком роботи співробітників відділу є участь у видавничих проектах музею, створення стаціонарних і пересувних виставок.

Непересічним явищем в культурно-мистецькому житті краю стала виставка «Великоднє диво» (2012), на якій було представлено писанки з народної скарбниці Вінниччини (з колекції музею і витвори сучасних писанкарів) та портретну фотогалерею майстрів. 360-ій річниці битви під Батогом була приурочена виставка робіт вінницьких митців «Дух козацтва – український дух».

Науковці популяризують музейну збірку в рамках обмінних виставкових проектів – «Сакральне життя Подільського полотна» у музеї історії міста Дніпродзержинська (2010); «Скарби народного мистецтва Східного Поділля» в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» (2011 р.); «Барви народного мистецтва Вінниччини» у Донецькому обласному краєзнавчому музеї (грудень 2012 р. – березень 2013 р.).

Створено пересувні виставки «Лицарі козацької доблесті», «Вінниця і вінничани кінця ХІХ – початку ХХ століття», «Міста і містечка нашого краю кін. ХІХ – поч. ХХ ст.».

Саме співробітники відділу стали ініціаторами та організаторами проведення міжнародної наукової конференції «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть» (2010). 400-річчю заснування Мурів приурочене також перевидання розвідки Омікрона «Вінницькі Мури – як джерело освіти в краї», видання перекидного календаря на 2011-2012 рр. «Вінницькі Мури – погляд крізь віки» та ґрунтовного наукового збірника «Вінницькі Мури. Погляд крізь віки» (за результатами конференції). Проводиться величезна робота по підготовці трьохтомного видання «Вінниця у спогадах» (вже вийшов друком І том).

Відділ співпрацює з громадськими організаціями, зокрема, краєзнавчим товариством «Поділля», товариством «Знання», козацькими організаціями області, національними спілками тощо. Систематично проводяться тематичні екскурсії та лекції для студентів Вінницьких державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, національного медичного університету ім. М. Пирогова, медичного коледжу ім. Г. Заболотного тощо.

2013-2014 рр. ознаменувався низкою заходів, приурочених 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Зокрема, науковцями відділу створено пересувну виставку «Шевченко у кожному серці» та однойменний буклет. Наразі всі зусилля спрямовані на підготовку альбому «Подільський вінок Кобзареві»

Експозиція відділу розміщена в музейних залах № 8-10.