Автограф

Пошук термінів в глосарії (дозволені регулярні вирази)
Термін Визначення
Автограф
(від давньо-грецьких слів αὐτός «сам» та γράφω «пишу») Власноручний напис чи підпис. Власний авторський рукописний текст, авторський рукопис.
Перегляди - 1395
Синоніми: автографів