Глосарій термінів

Пошук термінів в глосарії (дозволені регулярні вирази)
Термін Визначення
Мезозойська ера

Мезозо́йська е́ра, мезозой (від грец. μεσο — середній і ζωον — життя) — друга з трьох геологічних ер фанерозойського еону, що настала після палеозойської і змінилася кайнозойською ерою.

Перегляди - 2334
Синоніми - Мезозой,мезозойської
Меморіал

Меморіа́л – архітектурний ансамбль, споруджений на честь історичної події, що включає, як правило, архітектурні форми та монументальну скульптуру. Меморіали зводяться на місці, де відбулася історична подія, або поблизу нього.

Перегляди - 674
Міфологема

(від дав.-гр. μῦθος — сказання, переказ та дав.-гр. λόγος — думка, причина) — одиниця міфологічної системи, складовий елементі міфу.

Перегляди - 972
Синоніми - міфологем
Мушкет

Мушкeт (від італійського moschetto - маленька муха, мошка) — ручна вогнепальна зброя з ґнотовим замком. Калібр 20-23 мм, дальність стрільби до 250 м.

Перегляди - 940
Синоніми - мушкета
Неоліт

Неолі́т, Нова́ ка́м'яна доба́ (від грец. νέος — новий і λίθος — камінь) — новий кам'яний вік (X-поч. III тис. до н. е.), що заступив палеоліт і мезоліт та передував мідному віку, заключний період кам'яної доби.

Перегляди - 1428
Синоніми - неоліту
Оріґамі

Оріґа́мі (яп. 折り紙 орі — «складати», камі — «папір», тобто «складений папір») — мистецтво складання паперу.

Перегляди - 767
Палеозойська ера

Палеозо́йська э́ра, палеозо́й, PZ (від грецьких слів πᾰλαιός — стародавній та ζωή — життя) геологічна ера протяжністю від 541 до 252.2 млн років тому, що підрозділяється на шість геологічних періодів, від найранішого до найпізнішого: Кембрій, Ордовик, Силур, Девон, Карбон і Перм.

Перегляди - 2369
Синоніми - Палеозой,палеозойської
Палеоліт

Палеолі́т (від грецьких слів παλαιός — давній і λίθος — камінь) — давня кам'яна доба, найдавніший період людського суспільства.

Перегляди - 2141
Синоніми - палеоліту
Пілюля
Пілю́ля - (від лат. Рilulae, pila — м'яч, куля) — тверда лікарська форма для внутрішнього вживання у вигляді кульки.
Перегляди - 665
Синоніми - пілюльні
Пірнач

вид холодної зброї у середньовічній Європі, Київській Русі (пізніше у козацтва) та Близькому Сході, різновид булави, що являла собою металеву головку з гострими виступами, насаджену на держално.

Перегляди - 965
Синоніми - пірначі
Потир

Поти́р (від грецького слова ποτήρ — чаша, кубок) — літургійна посудина для освячення вина і прийняття причастя у вигляді чаші на високій ніжці.

Перегляди - 705
Синоніми - потиром
Раритет

Рари́тет (від латинського rarus «рідкісний») – предмет, цінність якого визначається насамперед його рідкістю. У сучасному музеєзнавстві термін вживається для позначення предметів, що існують лише в декількох екземплярах (наприклад, книги-першодруки).

Перегляди - 743
Сармати

Сарма́ти (грецькою Σαρμάται)— кочовий іраномовний народ, що мешкав на межі нашої ери на території сучасної України, тогочасної Сарматії. Споріднений зі скіфами. Епізодично згадується в працях античних істориків.

Перегляди - 1136
Синоніми - сарматського
Сграффіто

Сграффі́то (італійською sgraffito, продертий) - різновид монументально-декоративного живопису, принцип якого заснований на прошрябуванні верхнього тонкого шару штукатурки до появи нижнього шару, що відрізняється за кольором від верхнього.

Перегляди - 808
Сиґнет

(фр. signet від лат. signum — знак) — переважно чоловіча ювелірна прикраса (перстень), що у часи Середньовіччя використовувалася як особиста печатка (для проставлення відтиску на гарячому сургучі або воску) і часто виконувала роль своєрідного посвідчення особи.

Перегляди - 696
Синоніми - сиґнети
Силурійський період

Силурі́йський період — третій період палеозойської ери. Настав 440 млн років тому, тривав 30 млн років.

Перегляди - 1707
Синоніми - Силурійське
Скіфи

Скі́фи або скити (грец. Σκύϑαι) — екзоетнонім грецького походження, який в сучасній науковій та художній літературі застосовується до практично усіх кочових племен, що належали до народів іранського кола, й мешкали у VII — III ст. до н. е. на землях Великого Євразійського Степу тобто від степів сучасної України на заході й до сучасної Монголії та Китаю на сході.

Перегляди - 1039
Синоніми - скіфів
Стереоскоп

Стереоско́п — оптичний бінокулярний прилад для перегляду «об'ємних» фотографій.

Перегляди - 732
Стилет

Стиле́т (італ. stilletto від лат. Stilus — паличка для письма, гострий стрижень) — колюча холодна зброя, кинджал з прямою хрестовиною та тонким і вузьким клинком, в класичному варіанті не має ріжучої кромки (леза).

Перегляди - 654
Сукуленти

Сукуле́нти (від лат. succulentus — «соковитий») — рослини, що мають спеціальні тканини для запасу води.

Перегляди - 734
Синоніми - сукулентних