Зал №2. Особливості природного та культурного рослинного покриву Вінницької області

Природна рослинність Вінниччини зазнала істотних змін внаслідок господарської діяльності людини: степові простори розорані, на зміну значній частині лісів і боліт прийшли сільськогосподарські угіддя. Природна степова рослинність залишилась у заповідниках і на крутих схилах ярів.

Кольорова карта дає уявлення про розподіл рослинності в області. Ліси складають близько 13,8 % її території. Фотографія ілюструє найпоширеніший тип лісу в краї: грабова діброва з домішками дуба, ясеня, клена, черешні, липи дрібнолистої тощо. Гербарій представляє чагарникову та трав'янисту рослинність, демонструються муляжі грибів.

Експонуються фотознімки парків Вінниччини: Немирівського, Верхівського, Ободівського, Чернятинського, Антопільського, Печерського, заснованих у XVIII-XIX ст. Значне місце в цьому залі відводиться показу лікарських рослин, 22 види яких в області охороняються як зникаючі.

Фотографії та гербарні зразки характеризують природну рослинність трав’янистого типу, яка займає близько 3% території області, та рослинність кам’янистих схилів (своєрідний тип рослинності, що сформувався на гранітних виходах берегів Південного Бугу і Дністра, на виходах вапняків), багату на ендемічні види.

Експозиція знайомить з районованими сортами зернових, технічних і плодово-ягідних культур, з роботою науково-дослідних установ області по забезпеченню господарств новими високопродуктивними сортами рослин і елітним насінням. Натуральними зразками та муляжами проілюстровано зернові, технічні (переважно цукровий буряк), овочеві та садові культури, багаторічні трави, поширені на Вінниччині.