Логотип Вінницького обласного краєзнавчого музею

Вінницький обласний краєзнавчий музей - провідний науково-дослідницький заклад та важливий науково-методичний центр в сфері розвитку музейної справи у Вінницькій області. Творчий колектив музею - це наукові співробітники, що мають значний досвід роботи і цікаві доробки як у науково-фондовій, науково-експозиційній, так і у науково-дослідній роботі.

Науково-дослідна робота є основою практично всієї діяльності музею і проводиться в багатьох галузях, що зумовлено специфікою музейної справи. Це – і наукове комплектування фондів, наукова організація обліку, збереження, консервації і реставрації колекцій.

Працівники музею з науковим підходом ставляться до питань створення експозицій, збору музейних матеріалів та вивчення фондових колекцій.

Для проведення досліджень ВОКМ має і значну матеріальну базу – значне зібрання пам’яток культури різних епох, унікальні історичні експонати, які визначають теоретичні й практичні завдання наукової діяльності музею.