Тип видання: Науковий збірник

Впродовж уже понад століття Вінницький обласний краєзнавчий музей є оберегом пам’яті наших земляків, скарбницею історико-культурних надбань, просвітницьким осередком краю. Його експозиція віддзеркалює минувшину Вінниччини, засвідчує непрості сторінки її історії, презентує усе розмаїття природничих та історико-мистецьких принад.

У 2018 р. музей відсвяткував 100-літній ювілей. З цієї нагоди було організовано низку заходів, зокрема 16-17 травня – науково-практичну конференцію «Вінницькому обласному краєзнавчому музею – 100 років». Участь у ній взяли 57 істориків, краєзнавців, музейних працівників. Теми їхніх доповідей висвітлювали віхи становлення та різноманітні аспекти діяльності Вінницького обласного краєзнавчого музею і музеїв краю.

Матеріали науково-практичної конференції «Вінницькому обласному краєзнавчому музею – 100 років», а також статті дослідників історії музею лягли в основу наукового збірника «Вінницький обласний краєзнавчий музей. Історичні аспекти та сучасний розвиток». Результати досліджень висвітлюють історію закладу до 2020 р., різноманітність напрямів роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею, а також подають для широкого загалу цікаві наукові дослідження і практичний матеріал з досвіду роботи музейної галузі.

Завантажити електронний варіант збірника

Видання містить 46 статей, більшість з яких публікується вперше, а відтак вводиться в науковий обіг, частина передруковується з доповненнями і змінами з інших видань із зазначенням джерела публікації. Науковий збірник складається з п’яти розділів, що об’єднують статті за історично-тематичним принципом.

 • Розділ І «Вінницький обласний краєзнавчий музей. Віхи історії та сучасності», де зібрано публікації про створення і діяльність музею впродовж його понад столітнє існування, життя і діяльність відомих збирачів, дослідників, колекціонерів – фундаторів музейної колекції та працівників закладу.
 • Розділ ІІ «Колекція Вінницького обласного краєзнавчого музею» розкриває шляхи формування та комплектування музейної збірки.
 • Розділ ІІІ «Напрями та форми роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею» відображає увесь спектр видів діяльності закладу та його відокремлених структурних підрозділів.
 • Розділ ІV «Музейний простір Вінниччини: минуле та новітні трансформації». Публікації розділу широко розкривають досвід роботи музеїв області, методи популяризації і збереження історико-культурної спадщини музейними засобами, проблеми та новітні тенденції експозиційної і виставкової роботи, освітню складову у діяльності музейних закладів області, нові підходи до форм і методів взаємодії з різними категоріями відвідувачів. Розділ V «Поділля у краєзнавчих розвідках» містить різнопланові дослідження минувшини і сьогодення краю.
img1.jpg
img2.jpg
img3.jpg
img4.jpg
img5.jpg
img6.jpg
previous arrow
next arrow
PlayPause

Важливим доповненням до текстів публікацій є численні ілюстрації: світлини, поштові листівки, літографії, документи з музейних, архівних і приватних колекцій. Також у збірнику подано фотолітопис перебігу конференції «Вінницькому обласному краєзнавчому музею – 100 років».

Видання є своєрідним підсумком понад столітньої діяльності Вінницького обласного краєзнавчого музею, поданим у контексті розвитку музейної галузі України, а також джерелом інформації про музейну справу і важливі краєзнавчі розвідки, що презентують сторінки історії краю.

Завантажити електронний варіант збірника

Що пропонує музей

 • Зали експозиції +

  Експозиція музею складається з 16 залів Детальніше
 • Стаціонарні виставки +

  Музей має три виставкові зали Детальніше
 • Пересувні виставки +

  Створено 11 пересувних виставок з історії краю від найдавніших часів до сьогодення Детальніше
 • Колекції музею +

  Славиться музей своїми унікальними колекціями Детальніше
 • 1